ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

 

KONKURS KARTEK WIELKANOCNYCH KADŁUB 2013

 

W czwartek 14 marca w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał konkursu „ Kartek Świątecznych – Wielkanocnych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2013 ”.

Głównym celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębszym.

W konkursie wzięły udział placówki specjalne z województwa opolskiego m.in. nasza placówka - uczniowie z ZSS w Namysłowie.

Uczestnicy z całego województwa wykonali 109 kartek różnymi technikami plastycznymi m.in.: wyszywanie, wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, malowanie, modelowanie, wycinanie, wykorzystując różnorodne narzędzia i materiały.

Wśród uczestników wyłoniono dziewięć nagród głównych i trzynaście wyróżnień, które przyznano w poszczególnych etapach edukacyjnych.

Tym razem udało nam się zająć dwa wyróżnienia.

Wyróżnienia otrzymali:  

 IWONA MAJEWSKA

oraz PATRYK WOJNOWSKI.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział.