ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

„OBLICZA MIŁOŚCI” - RÓŻNE SĄ IMIONA MIŁOŚCI

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

       05.06.  w auli Zespołu Szkół Mechanicznych odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ku wartościom”. W tej edycji poświęcone było wartości, jaką jest miłość w życiu każdego z nas.

      Różne są imiona miłości - znamy miłość braterską, rodzicielską, nieszczęśliwą, małżeńską oraz wiele innych form. W tym dniu przyświecało nam motto: „Obdarzanie miłością trwać będzie zawsze”.  Tak często w dzisiejszym świecie brakuje prawdziwych uczuć. Coraz rzadziej tak po prostu rozmawiamy ze sobą, pochłania nas świat wirtualny i inne zajęcia.

    W części artystycznej miłość do drugiego człowieka interpretowali uczniowie Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, miłość do Boga uczniowie Naszej Szkoły, a miłość do ojczyzny w montażu słowno-muzycznym przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Młodzież recytowała wiersze, przedstawiała scenki, prezentowane były piosenki i montaże multimedialne.

     Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu „Oblicza miłości”. Uczniowie wykonali prace w kategoriach: rysunek, fotografia, wiersz, opowiadanie. Konkurs ten propagowany był w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu namysłowskiego. Prace były dowolną interpretacją tematu przewodniego spotkania: miłość do Boga, do ojczyzny, do drugiego człowieka. Na konkurs wpłynęły prace uczniów z :

- Zespołu Placówek Oświatowych

w Smogorzowie,

 

- Publicznego Gimnazjum

w Wilkowie,

 

- Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego

w Domaszowicach,

 

- Zespołu Szkół Mechanicznych

w Namysłowie,

 

  oraz uczniów Naszej Szkoły.

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria rysunek, fotografia :

I miejsce zdobyła Agata Demka ZSM

II miejsce ex aequo Jakub Środoń PG Wilków

                                 Katarzyna Zielonka ZSM

III miejsce Karolina Humeniuk G nr 2  Namysłów

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Spór ZPO Smogorzów, Krystian Rudziński ZSM, Wioletta Rogalska ZPO Smogorzów, Natalia Mozgowiec PG Wilków, Paweł Leszczyk ZS im. A. Mickiewicza Namysłów.

Kategoria wiersz,  opowiadanie:

I miejsce Katarzyna Czuczwara ZGS  Domaszowice

II miejsce Natalia Środoń G nr 2  Namysłów

II miejsce Dominik Wypart PG Wilków

Wyróżnienia otrzymali:

Klaudia Bieńkowska  PG Wilków, Krzysztof Kwiecień PG Wilków, Katarzyna Tomala PG Wilków.

     

Za udział w konkursie oraz zaangażowanie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu literacko-plastycznego.

W imieniu wszystkich organizatorów Joanna Skowron oraz Dariusz Rybak.