ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Pierwsza pomoc

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ W

ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE

 

Program Ratujemy i Uczymy Ratować Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest realizowany w naszej szkole od 2010 roku i cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów, którzy chętnie  z dużym zapałem i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach.

Początkowo warsztaty prowadzone były przez instruktorów- nauczycieli, w zeszłym roku do współpracy zaprosiliśmy przedstawiciela Ratownictwa Medycznego „FALC” w Namysłowie pana Marcina Gondę, w tym roku na zaproszenie odpowiedzieli strażacy z III Brygady Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. To oni pomagali nam  przeprowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” dla naszych uczniów.

Uczniowie nasi przystąpili do praktycznych czynności ratujących życie pod czujnym okiem strażaków i ćwiczyli na telefonach komórkowych jak należy prawidłowo wzywać pomoc. Wykonywali sztuczne oddychanie na manekinach Mini Aune, nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Prawidłowo podawali wszystkie numery alarmowe i potrafili telefonicznie dokonać zgłoszenia na Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarną.

Celem warsztatów było wyposażenie naszych uczniów w wiadomości i umiejętności w  zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci podczas tych ćwiczeń dowiedziały się co to jest resuscytacja, pozycja boczna ustalona, dowiedziały się jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej w wypadku. Każdy uczeń naszej szkoły miał możliwość indywidualnie przećwiczyć wszystkie te czynności pod kierunkiem doświadczonego strażaka.

Warsztaty prowadzone przez panów strażaków z III Brygady dla naszych uczniów przyczyniły się do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia życia. Wyrobiły u dzieci umiejętność wzywania pomocy i powiadamiania służb ratowniczych. Dzięki powyższym zajęciom uczymy się odpowiedzialności za siebie i innych.

Mam nadzieję, że podjęte działania zaowocują w przyszłości tym, że uczniowie z naszej szkoły nie będą reagowali zażenowaniem, zszokowaniem i odrazą w sytuacji, gdy ktoś w otoczeniu będzie potrzebował pierwszej pomocy. Myślę, że im więcej uczniów przeszkolonych, tym bezpieczniej wśród polskiego społeczeństwa.

Za przekazane informacje i przeprowadzone zajęcia warsztatowe „DZIĘKUJEMY”
 i mamy nadzieję, że takie pokazy szkoleniowe będą się odbywały jak najczęściej, aby nasi uczniowie byli w pełni przygotowani na każdą sytuację, jaka ich może spotkać z życiu.

 

                                           Koordynator programu: Renata Stężała, Ewelina Franasze