ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

 

 

 

III   POWIATOWY  KONKURS  RECYTATORSKI „POEZJI DZIECIĘCEJ”

Dnia 5 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w auli naszej szkoły już po raz trzeci odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezji  dziecięcej” adresowany do uczniów szkół podstawowych.  Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących  szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 3 z Namysłowa

- Szkoły Podstawowej nr 4 z Namysłowa

- Szkoły Podstawowej nr 5  z  Namysłowa

- Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego z Dąbrowy

- Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z            Kamiennej

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Ligoty Książęcej

 

Głównym celem konkursu jak co roku było przybliżenie dzieciom twórczości polskich  poetów dziecięcych: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej, Doroty  Gellner, Aleksandra Feredry, Ignacego Krasickiego, popularyzacja literatury dziecięcej, dostarczenie uczniom doznań estetycznych oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Recytację oceniało  trzyosobowe  jury w składzie:

- Pani Maria Karaban – kierownik warsztatów terapii zajęciowej przy stowarzyszeniu chorych ,, Nadzieja” w Namysłowie

- Pani Teresa Hruby  – kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie

- Pani Małgorzata Kaczorowska – dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie 

Specjalnym gościem naszego konkursu była Pani  Joanna Leszczyńska – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Jury konkursu oceniało umiejętności interpretacyjne, dykcję, poprawność językową  oraz ogólne wrażenie artystyczne. Werdykt okazał się bardzo trudny, ponieważ uczestnicy wykazali się prawdziwym talentem recytatorskim i niezwykłymi umiejętnościami artystycznymi. Ostatecznie wyłoniono tak jak  w poprzedniej edycji,  aż pięciu  zwycięzców (przyznano 1 miejsce I, 2 miejsca II oraz 2 miejsca III),  których występy zrobiły największe wrażenie  na jury.

III edycję konkursu wygrał niepokonany od ubiegłego roku - Szymon Kostyszyn uczeń  klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. W. Reymonta w Namysłowie, który zaprezentował wiersz J. Brzechwy pt. Prot i Filip

II miejsce zdobyli:

Dominika Karsznia  uczennica klasy IV  Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. Jana Pawła II
w Namysłowie, która zaprezentowała wiersz D. Gellner  pt.
Czekoladki dla sąsiadki

- oraz Marcin Lubojański  uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
z Kamiennej, który przedstawił wiersz J. Tuwima  pt.
Kotek

 

III miejsce zdobyli:

- Wiktoria Picheta uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Namysłowie recytując wiersz M. Konopnickiej  pt.
Muchy samochwały

- oraz  Weronika Pietruszewska  ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z Kamiennej, która zaprezentowała wiersz J. Tuwima pt. Dwa wiatry.

 

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe a pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia oraz drobne upominki. Jury konkursu przyznało również jak co  roku  nagrodę specjalną dla najmłodszego i najsympatyczniejszego uczestnika konkursu, w tym roku otrzymał ją  Leszk Semkijasz, uczeń klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie, który zaprezentował wiersz D. Gellner pt. Szukamy kaczuszek.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie już za rok!

                                                        Organizatorzy: Magdalena Pilis, Renata Stężała