ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

Zakończenie  X edycji projektu „Raduj się z nami”. – 15.09.2016 r.

 

            15 września uczniowie klasy I PDP oraz III PDP pod opieką p. M. Pilis i p. H. Stańczyk wzięli udział w imprezie integracyjnej kończącej X edycją projektu „Raduj się z nami” promującym zdrowy styl życia. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Nadzieja" oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Na uroczystości  obecni byli nie tylko przedstawiciele władz, ale także przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Impreza mocno integrowała ludzi chorych, niepełnosprawnych i zdrowych, małych i dużych, młodych i tych w wieku sędziwym. Każdy uczestnik projektu został obficie ugoszczony oraz obdarowany dyplomem i upominkiem. Uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy, spotkań, rozmów jak również obejrzeli pokaz możliwości nowego wozu bojowego przeprowadzonego przez strażaków z Państwowej  Straży Pożarnej z Namysłowa.  

                                                          

                                                                                                                     M. Pilis