ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522