ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy zakładem pracy a uczniem, lub umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem pracy.

Zakład pracy może przyjąć ucznia na praktyczną naukę zawodu pod warunkiem zatrudniania opiekuna nad uczniami posiadającego wymagane przygotowanie pedagogiczne i zawodowe.

Nasza szkoła kształci uczniów w  w zawodach, które są zaakceptowane przez ministrów właściwych dla zawodów oraz zatwierdzone przez ministra edukacji narodowej o cyklu trzy letnim.

W obecnym roku szkolnym uczniowie szkoły zawodowej kształcą się w zawodach:

1. Wędliniarz,

2. Kucharz

3. Piekarz,

4. Stolarz,

5. Sprzedawca

6. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,

7. Sprzedawca,

8. Tapicer

 

 

Dokształcanie Zawodowe uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.