ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

  Terapia

W ramach terapii w szkole każdy uczeń ma zapewnione zajęcia
w kilkuosobowych zespołach edukacyjno-terapeutycznych; zajęcia
z rewalidacji indywidualnej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Dodatkowo – w ramach terapii – każdy uczeń ma zapewnione zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz z logopedą
i neurologopedą.

Uczniowie wymagający rehabilitacji ruchowej mają zagwarantowane zajęcia z fizjoterapeutą.

 

W ramach tych zajęć wykonywane są masaże lecznicze, gimnastyka oraz ćwiczenia z zakresu usprawniania ruchowego

Szkoła prowadzi zajęcia sportowe oraz dodatkowe zajęcia
z wychowania fizycznego.

Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy korzystają z zajęć w wyspecjalizowanych pracowniach dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów

Szkoła posiada specjalistyczny sprzęt do treningu audio-psycho-lingwistycznego – metoda Tomatisa; która wspiera rozwój słuchowy uczniów, usprawnia mowę czynną i działa stymulująco na rozwój poznawczy dziecka

Dla uczniów z niewykształconą mową werbalną Szkoła oferuje pracę z przeszkolonym zespołem z zakresu AAC – Uczeń ma wyznaczony profil kompetencji komunikacyjnych, wyrysowany kanał nadawania
i odbioru mowy i na tej podstawie dobrany Indywidualny Program Komunikacyjny (gesty i symbole Makaton, piktogramy, znaki do ręki, gesty naturalne, metody obrazowe, wibracyjne itp

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK 

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

        http://www.biomed.org.pl/images/stories/obrazki/bfb1.jpgPrzed rozpoczęciem sesji terapii wykonujemy szereg badań diagnostycznych: badanie na sprzęcie Neurofeedback, czy badanie QEEG, dzięki czemu nasza terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnostyczne badanie EEG ma na celu określenie, jakich fal mózgowych jest za dużo, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu. Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu, umysłu, czy woli. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i  stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą stan zdrowia.

DLA KOGO BIOFEEDBACK

 WSKAZANIA  DLA DZIECI :

  • Poprawa zdolności do koncentrowania uwagi

  • Zmniejszenie tendencji do rozpraszania się i odpływania myślami

  • Wydłużenie czasu utrzymywania czujnej uwagi, niezbędnej do nabywania nowych informacji

  • Wspieranie rozwoju poznawczego dzieci

  • Budowanie motywacji do działania

  • Nauka relaksacji

  • Obniżenie poziomu stresu i napięcia emocjonalnego

  • Obniżenie poziomu lęku

Trening biofeedback,  zawsze poprzedzony diagnozą, pozwala:

·         zwiększyć możliwości umysłu,

·         szybkość myślenia,

·         koncentrację uwagi,

·         zapamiętywanie,

·         umiejętność panowania nad emocjami,

·         zwiększa efektywność uczenia się.