ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

WOJEWÓDZKIEJ SPARTAKIADY  LA NAMYSŁÓW 24.05.2016

Sport

W Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie prowadzone są następujące formy aktywności ruchowej:

Zajęcia wychowania fizycznego w ramach planu zajęć w poszczególnych klasach i zespołach edukacyjno-terapeutycznych

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy ciała

Pływackie zajęcia sportowe na krytej pływalni w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów.

Dodatkowe zajęcia sportowe (SKS).

Nauczycielami odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć  o charakterze sportowym i rekreacyjnym są:

 mgr Honorata Stańczyk

 mgr Sławomir Karliński

 mgr Andrzej Błażków

 mgr Dariusz Słodki