zainteresowania

 

 

 

ul. Staszica 8  46-100 Namys??  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

 

Konkurs wiedzy o Polsce

 

 

 

Sprawozdanie

 

Cele:

-zwr?enie uwagi na warto?ci patriotyczne

- poszerzenie wiedzy o Polsce

- rozwijanie zainteresowa?geograficznych, turystycznych

- integracja dzieci z r?ych oddzia??

- wsp?zia?anie w grupie

- wsp?na zabawa

- doskonalenie pami?i i koncentracji uwagi;

 

            W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku odby? si?w naszej szkole konkurs wiedzy o Polsce przygotowany przez pani? mgr Violett? Bojarzy?k? i pani? mgr Aleksandr?Czapla. W pierwszym dniu w konkursie wzi?i udzia? uczniowie starsi z gimnazjum, szko?y zawodowej i PDP. Konkurs mia? form? teleturnieju ?Jeden z dziesi?iu?. Nauczycielki przygotowa?y pytania z zakresu wiedzy o naszym kraju. Uczniowie musieli odpowiedzie?na kilka losowo wybranych przez siebie pyta? Pierwsze miejsce zaj?? Aleksander B. z III gimnazjum , drugie Karol Z. z II gimnazjum, a trzecie Rados?aw K. z I gimnazjum. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.

            W drugim dniu w konkursie brali udzia? uczniowie ze szko?y podstawowej. Przed wej?ciem na sal?dzieci losowa?y kolorowe kartki. Dany kolor oznacza? grup? do kt?ej b?zie nale?a?o dziecko podczas konkursu. Uczniowie pracowali w grupach. Odpowiadali na pytania, uk?adali zdania z rozsypanek wyrazowych, ?piewali, ta?zyli ta?e ludowe, uk?adali puzzle, dopasowywali podpisy do ilustracji, czytali, utrwalali symbole narodowe, wykonywali ?iczenia z map?. Walka by?a wyr?nana. Wszystkie zespo?y mia?y poczucie sukcesu. Uczniowie wykazali si? du?? wiedz?. Dzieci ?wietnie si?bawi?y. W nagrod?uczestnicy konkursu otrzymali s?odycze.