ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

REGULAMIN KONKURSU „MÓL KSIĄŻKOWY”

 

 

CELE KONKURSU:

 - promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- zainteresowanie uczniów literaturą współczesną stosowną do ich wieku

- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- pobudzenie kreatywnego myślenia

- wdrażanie do wyszukiwania ciekawych książek, pogłębiających zamiłowanie  do czytania
 i wyszukiwania ciekawych informacji

- ćwiczenie głośnego opowiadania/wypowiadania się na temat przeczytanych książek/ informacji

- poszerzanie zasobu używanego słownictwa

- dzielenie się emocjami po przeczytaniu książek/opowiadań

- zachęcanie rówieśników do  przeczytania polecanych książek

- wdrażanie do zdrowej rywalizacji

- pogłębianie więzi rodzinnych, wynikających ze wspólnego głośnego czytania

 

CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs trwa od listopada roku szkolnego 2016/2017 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. Podsumowanie konkursu na koniec roku szkolnego 2016/2017 r. Pod koniec roku szkolnego nauczyciel polonista, bibliotekarz i nauczyciel rewalidacji przeliczają w każdej klasie ilość przeczytanych książek – dokument Dzienniczek Lektur. Na koniec roku szkolnego przewidziana jest dyplom oraz nagroda dla zespołu klasowego, który przeczyta największą ilość książek.

 

UCZESTNICTWO

W konkursie uczestniczą wszystkie klasy wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych
im. A. Mickiewicza

 

KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA (na koniec roku szkolnego)

- nauczyciel języka polskiego

- bibliotekarz

-          nauczyciel rewalidacji

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1) Uczniowie wypożyczają książki z Biblioteki Miejskiej, biblioteki szkolnej lub przynoszą
z księgozbioru domowego.

2) Książki lub fragmenty książek czytane są w domu lub na zajęciach lekcyjnych.

3) Każda klasa zakłada DZIENNICZEK LEKTUR.

4) Do każdej przeczytanej książki lub fragmentu książki należy wykonać metryczkę.