a

 

 

 

ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Nordic Walking

W dniu 20 kwietnia 2016r. z ramach usprawniania ruchowego oraz programu promującego zdrowie, w naszej szkole odbyły się zajęcia z Nordic Walking.

Celem głównym tych zajęć było wzmocnienie ogólnej sprawności fizycznej, nauka prawidłowego chodzenia z kijkami oraz doskonalenie koordynacji ruchowej, a zarazem pokazanie uczniom jak aktywnie można spędzać wolny czas na świeżym powietrzu.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej oraz przysposabiającej do pracy.