ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

SPOTKANIE

RODZICÓW Z RZECZNIKIEM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NAMYSŁOWIE PANIĄ KATARZYNĄ ULBRYCH W ZESPOLE SZKÓL SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE

W miniony czwartek, 14 listopada 2013r. z inicjatywy pedagoga Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie zostało zorganizowana wywiadówka profilaktyczna dla rodziców. Spotkanie poprowadziła Dyrektor ZSS pani Małgorzata Kaczorowska w auli naszej szkoły.

W spotkaniu z rodzicami wzięły udział również: pedagog i psycholog szkolny.

Celem spotkania było przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom i demoralizacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, szkole i w środowisku lokalnym

Gościem specjalnym spotkania była Pani rzecznik Komendy Powiatowej Policji

w Namysłowie młodszy aspirant Katarzyna Ulbrych.

 

W czwartkowe popołudnie przedstawicielka namysłowskiej policji rozmawiała z rodzicami o tym jak uchronić najmłodszych przed współczesnymi zagrożeniami, jak wyznaczać młodzieży granice zachowań, zachęcała rodziców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Zwróciła się do rodziców z apelem, aby dawali przykład swoim pociechom, poświęcali im czas, dbali należycie o ich rozwój. Funkcjonariuszka namysłowskiej komendy Policji przypomniała, dlaczego tak ważna jest współpraca na linii rodzic- nauczyciel- policjant- jej efektem jest bezpieczeństwo najmłodszych, czyli dobro najwyższe.

Na spotkaniu poruszono problemy związane z agresją i z przemocą między rówieśnikami a także przemocą domową. Pani rzecznik przedstawiła zasady odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Rodzice zostali też uświadomieni, że ich niepełnoletnie dzieci nie są do końca bezkarne

i mogą ponieść konsekwencje, gdy popełnią czyny karalne. Oczywiście nie pominięto aspektu związanego z odpowiedzialnością prawną wynikającą z władzy rodzicielskiej.

Młodzieńcza wolność i ryzykowne zachowania młodzieży były przedmiotem drugiej części zebrania. Dorosłość i tęsknota za przeżyciem czegoś nowego mogą być przyczyną poważnych kłopotów nie tylko dla nastolatków, ale i ich rodziców. Policjantka opisała zachowania młodzieży na jakie należałoby zwrócić uwagę w przypadkach podejrzeń spożywania przez młodzież alkoholu, palenia papierosów czy nawiązania ryzykownych znajomości. Nie zabrakło przykładów z powiatu zachowań społecznych o pejoratywnym zabarwieniu, które miały negatywne zakończenie dla młodych ludzi. Policjantka prosiła rodziców, by rozmawiali z dziećmi na niewygodne tematy, po to by dzieci spokojnie weszły w dorosłość.

Policjantka rozmawiała z rodzicami na temat bezpieczeństwa dzieci w czasie wolnym. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się między innymi o tym, co może czekać na ich pociechy

w Internecie, a także co robić by uchronić je przed cyberprzemocą. Funkcjonariuszka policji omówiła przestępstwo cyberprzemocy, jej skutki i sposoby pomocy osobom pokrzywdzonym. Rodzice wysłuchali rad i zostali zapoznani z zasadami umieszczania “wrażliwych danych” na portalach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Przedstawicielka Namysłowskiej Komendy Policji zasygnalizowała rodzicom aby zwiększyli kontrolę treści oraz czasu jaki spędzają ich dzieci

w Internecie oraz kontrolowali jakość gier, które pochłaniają czas ich dzieci, zgodnie

z oznaczeniami PEGI- zaniechanie może często prowadzić u dzieci i młodzieży do zachowań narażających ich do konfliktu z prawem lub wpływać na zachowanie nieakceptowane społecznie.

Ostatnim punktem spotkania była profilaktyka antynarkotykowa. Rodzice dowiedzieli się, jakimi substancjami odurzają się młodzi ludzie i uczyli się jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem takich środków, a przede wszystkim – jak jej pomóc. Podczas trwającego około godziny spotkania policjantka tłumaczyła, kiedy dorosłemu mającemu kontakt z małoletnim powinna ,,zapalić się czerwona lampka”. Przedstawione zostały również zagrożenia i używki różnego rodzaju, które we współczesnym świecie są niestety obecne i znane również w środowisku najmłodszych. Policjantka objaśniała i pokazywała, jak wyglądają narkotyki, dopalacze i różne przedmioty ułatwiające odurzanie. Tłumaczyła ich działanie, zwracając szczególną uwagę na objawy, które powinny nas- dorosłych zaalarmować .

Spotkanie było okazją do ukazania zagrożeń wynikających z wagarów, spożywania alkoholu i innych okoliczności stanowiących realne zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności nastolatków.

Spotkanie odbyło się w celach prewencyjnych, aby zwrócić większą uwagę rodziców na problem agresywnych zachowań, zażywania środków odurzających przez młodzież oraz uświadomić jak łatwo można stać się ofiarą przestępcy niewłaściwie korzystając z internetu. Policjantka zachęcała rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą, a w razie potrzeby również z policją.

 

Rodzice byli bardzo zainteresowani prezentowanym tematem, wyrazili słowa uznania dla pracy pani rzecznik i złożyli podziękowanie za chęć spotkania z nimi. Również nauczyciele wyrażali chęć na poszerzenie swojej wiedzy na temat groźnych używek, po które coraz chętniej sięga młodzież. Tu wszyscy byli jednomyślni: jest ogromna potrzeba takich spotkań i współpracy na linii: