a

 

 

 

ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Sprawozdanie z wycieczki na Młyńskie Stawy organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie

   

Termin- 6 maja 2016r.

 

Uczestnicy: 55 osób, w tym 37 uczniów i 18 opiekunów

Metody pracy: obserwacja / dowolna i kierowana/, pokaz, opis aktywny, pogadanka /wstępna, poszukująca, problemowa/, burza mózgów, konkursy i zagadki, relaks przy grillu, spacer,

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w 9 grupach, zadania w parach,

Środki dydaktyczne: obiekty przyrodnicze: stawy, szkółka, pomniki przyrody, orzeł bielik itd.

obiekty: leśniczówka, budynek z maszynami, chłodnia, młyn, Izba Pamięci Leśnej, ,,Stodoła”,

przybory: szkła powiększające, lornetka,

pytania i zadania konkursowe,

 

Cele główne:- poznanie pięknych i ciekawych terenów, położonych w najbliższej okolicy,

          - doskonalenie umiejętności praktycznych z przyrody,

          - odpoczynek na łonie natury,

           - integracja dzieci z różnych oddziałów klasowych,

           - doskonalenie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego,

           - rozwijanie patriotyzmu lokalnego.

 

Cele operacyjne:

·         Poziom wiadomości:

- uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,

- określa położenie Młyńskich Stawów/ starsi uczniowie/,

- zapamiętuje niektóre fakty i ciekawostki przyrodnicze,

- wie, że należy chronić i szanować przyrodę/ zwierzęta i rośliny w lesie/,

-zna lepiej swoich rówieśników i nauczycieli,

-zna sposoby atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku.

·         Poziom umiejętności:

-uczeń potrafi dobrać odzież adekwatną do sytuacji i zmian pogodowych,

-zgodnie z zasadami porusza się po drogach, przestrzega zasad bezpieczeństwa w lesie,

-umie obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu,

- doskonali umiejętność orientowania się w terenie.

·         Poziom rozumienia:

-uczeń wyjaśnia konieczność ochrony przyrody,

-rozumie potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów środowiska.

·         Postawy:

-uczeń buduje pozytywny wizerunek własnej osoby,

-integruje się z innymi,

-lepiej współpracuje w grupie,

-uczy się stawiać sobie cele,

-nabywa więcej wytrwałości,

-rozwija zainteresowania (geografia, przyroda),

-rozwija pozytywny stosunek do spraw ochrony środowiska przyrodniczego,

-rozwija potrzebę wspólnego przeżywania radości i zadowolenia z wykonanej pracy,

-rozwija umiejętność kulturalnego zachowania się i zdyscyplinowania oraz uporządkowania terenu po zajęciach,

- chętnie odpoczywa na łonie natury.

 

PRZEBIEG WYCIECZKI

 

8: 00- Zbiórka uczestników i opiekunów na korytarzu szkolnym. Sprawdzenie obecności. Przypomnienie programu i celów wycieczki. Przypomnienie zasad zachowania się w lesie- poszanowanie domu roślin i zwierząt. Utrwalanie zasad zachowania bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, przy grillu.

8: 30- Wyjazd autokarem z ,, Placu Pod Kasztanami”.

Dotarcie o godz. 9: 00 szkółki leśnej.

9:00- Zajęcia edukacyjne z panem leśniczym Wiesławem Molińskim w szkółce.

Obserwacja terenu. Słuchanie ciekawostek przedstawionych przez leśniczego.

Przejście do chłodni: pokaz orła bielika.

Oglądanie maszyn używanych do pracy w lesie.

10:00- Przejazd do miejsca docelowego- ,,Młyńskie Stawy”.

Spacer ścieżką przyrodniczą z panią leśnik Małgorzatą Lizuraj. W trakcie podążania wyznaczonym szlakiem słuchanie pogadanki dot. okolicznych stawów, drzewostanu, ptactwa, zwierząt leśnych. Odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zagadek, wykonywanie zadań i poleceń.

Swobodna wymiana zdań, dzielenie się spostrzeżeniami.

10: 45- Zwiedzanie obiektów: ,, Młyn”, ,, Izba Pamięci Leśnej”, leśniczówka.

            Podziwianie pobliskich terenów, pomników przyrody, ciekawych eksponatów.

            Odpoczynek na łonie natury.

11: 15- Grill w ,, Stodole”.

            Zajadanie kiełbasek i placka z rabarbarem.

            Relaks, żarty itd.

            Słodki poczęstunek od Nadleśnictwa Namysłów.

11: 45- Konkursy wokół leśniczówki dla grup m.in.

            - usłysz dzięcioła,

            - znajdź biedronkę,

            - przytul się pięknie do drzewa.

12: 00- Zbiórka pod ,, Stodołą”. Zdjęcie zbiorowe.

             Podsumowanie konkursów. Wręczenie nagród zwycięzcom.

             Gadżety dla wszystkich uczestników.

             Podziękowanie za udział w wycieczce.

             Zaproszenie do uczestnictwa w kolejnych wyprawach.

             Pożegnanie i podziękowanie pracownikom Nadleśnictwa.

             Wyjazd z ,, Młyńskich Stawów”.

12: 30- Przyjazd na ,, Plac pod Kasztanami”.

13: 00- Powrót do szkoły. Sprawdzenie obecności. Obiad.

           Wycieczka udała się znakomicie. Pogoda była cudna: świeciło słońce, wiał wiaterek. Dzieciaki uczyły się w czasie obserwacji i zabawy, a efekty tego widoczne są w wynikach konkursu( sprawdzał on wiadomości umiejętności nabyte podczas wspólnego wędrowania). Wszystkie dzieci otrzymały z rąk pani leśnik nagrody rzeczowe: gadżety z nadleśnictwa, piękne malowanki i rekwizyty wakacyjne.

           Cele zajęć programowych zostały zrealizowane. Takie doświadczenie na pewno przydało się wychowankom przed wakacjami. Wędrowanie sprawiło nam wiele radości. A najważniejsze, że wszyscy wróciliśmy zdrowi, zrelaksowani i jeszcze bardziej ciekawi świata