ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Warsztaty Wielkanocne

SPRAWOZDANIE 

Z  WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH

dla uczniów ze szkoły podstawowej z

niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

           

 

W dniu 21 marca 2013 roku, zgodnie z zapoczątkowaną kilka lat temu tradycją w naszej szkole odbyły się warsztaty świąteczne. W tym roku po raz drugi zorganizowane zostały warsztaty o tematyce wielkanocnej pt.”Rodzinna Wielkanoc”. Forma warsztatowa pozwoliła uczniom w sposób aktywny przyswoić i utrwalić sobie wiedzę o naszych regionalnych i polskich tradycjach, oraz zwyczajach związanych ze Świętem Wielkanocnym. W tym roku do udziału w warsztatach zaprosiliśmy rodziców i opiekunów naszych uczniów, chcąc dać uczestnikom możliwość spędzenia wspólnie odrobiny czasu w gorącym okresie przedświątecznym. Tegoroczne warsztaty z papieroplastyki zaplanowane zostały w godzinach od 9 do 11.00 w świetlicy szkolnej.

            Uczestnicy warsztatów papieroplastyki mieli do wyboru kilka prac, których wykonanie rozwijało twórczość i kreatywność dzieciaków oraz wymagało współpracy i współdziałania z rodzicami. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z przygotowanych wcześniej pomocy i przyborów m. in.: tekturowych jaj, gotowych elementów do „Kokoszki”, gałązek bukszpany, szablonów jaj i kolorowych motywów wielkanocno-wiosennych do ozdoby. Podczas wykonywania prac dzieci mogły utrwalić jakie są symbole wielkanocne i jaka jest ich historia. Zarówno prowadzący, rodzice jak i dzieci mieli możliwość opowiedzenia o tradycjach i zwyczajach świątecznych które są u nich w domach i ich regionach.

           Podczas poczęstunku, na który zaproszono rodziców w przerwie pomiędzy wykonywanymi pracami rodzice mogli wymienić się spostrzeżeniami i wrażeniami z warsztatów, bliżej się poznać i porozmawiać o swoich dzieciach. Słodkie przekąski otrzymały również biorące udział w warsztatach dzieciaki.

       

     Uczestnictwo w warsztatach było dla wszystkich uczestników okazją do lepszego poznania się, dało możliwość współpracy i współdziałania rodziców i dzieci, oraz stworzyło warunki do rozwijania twórczości i wyobraźni dzieci. Widać było zaangażowanie z jakim słuchały opowiadań rodziców i prowadzących o historii symboli wielkanocnych, jak i o tradycjach i zwyczajach obchodzonych w domach. Możliwość wspólnej pracy poprzez twórczość artystyczną sprawiły dużo radości i dzieciom i rodzicom.

 

Podjęte działania podczas organizacji warsztatów:

  • przygotowanie i dostarczenie zaproszeń dla rodziców i opiekunów dzieci ze szkoły podstawowej

  • opracowanie wstępnego harmonogramu warsztatów, oraz ustalenie ilości uczestników,

  • przygotowanie gotowych elementów na warsztaty papieroplastyki i zabaw ruchowych,

  • przygotowanie plakatu na sztalugę, oraz gotowych elementów i innych potrzebnych materiałów na warsztaty

  • przygotowanie sal

  • pozyskanie słodyczy dla uczestników (od Pani Wicedyrektor)

  • przygotowanie poczęstunku dla przybyłych rodziców

Stężała Renata

Franaszek Ewelina

Stańczyk Honorata

Skowron Joanna