ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "WAKACJE"

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprosił młodych artystów do ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Wakacje". Nasi uczniowie rywalizowali w kategorii: pocztówka z wakacji. Celem konkursu było m.in.  przybliżenie dzieciom i młodzieży piękna otaczającego nas świata, popularyzacja niezwykłych miejsc w kraju i na świecie, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczający nas świat, rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu oraz stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconej dziecięcym marzeniom.

cytat z protokołu:

"W dniu 25 września 2015 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze (...)

Na konkurs wpłynęło 638 prac z 62 przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, pracowni plastycznych i ośrodków kultury oraz 38 osób indywidualnych z całej Polski. Komisja po wstępnej selekcji do drugiego etapu zakwalifikowała 303 prace. Biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem, estetykę, samodzielność oraz ciekawą interpretację tematu, wyobraźnię, pomysłowość i wrażliwość młodych artystów postanowiła nagrodzić i wyróżnić w poszczególnych grupach wiekowych następujących autorów (...)

 GRUPA VI-PLACÓWKI SPECJALNE (5-20 lat) NAGRODY:

 PIOTR KUNDT lat 19(Nad morzem) - Szkoła Przysposabiająca do Pracy - Namysłów

ANTONI STAŃSKI lat 20(Antek nad wodą) - Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Namysłów

a oto nagrodzone prace:-+-