ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Konferencja

Dokumenty do pobrania:

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TERAPEUTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(program ostateczny)

KARTA ZGŁOSZENIA

BAZA NOCLEGOWA

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TERAPEUTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych

29-30 czerwca 2013

 CELE:

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, związane z edukacją, wychowaniem i odpowiednią pracą terapeutyczną. Ukazanie wielorakiej złożoności pracy oraz osiąganych efektów terapeutycznych. Zachęcanie do współpracy środowisk: rodzinnego, szkolnego, ochrony zdrowia oraz terapeutów.

OPIS

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2013 roku na terenie miasta Namysłów (woj. opolskie).

Organizatorami konferencji jest Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Namysłowie. Konferencja jest bezpłatna, ilość miejsc ograniczona.

Patronat nad konferencja objęli Opolski Kurator Oświaty oraz  Starosta Namysłowa.

Uczestnik konferencji będzie miał możliwość wysłuchania wykładów z udziałem specjalistów z terenu kraju oraz wzięcia udziału w warsztatach terapeutycznych, jak również zapoznanie się z ofertą poradni specjalistycznych, placówek oświatowych oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

 

ORGANIZACJA  KONFERENCJI

29-30 czerwca 2013

Konferencja odbywać się będzie w trzech miejscach wykładowych i jednocześnie w trzech blokach tematycznych (w pierwszym dniu) oraz w bloku warsztatowym (w drugim dniu).

STOISKA WYDAWNICZE

Na terenie główniej siedziby konferencji będą zorganizowane stoiska różnych wydawnictw przedstawiające najnowszą ofertę wydawniczą oraz firmy tworzące sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

STOISKA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  I OŚRODKÓW

Na terenie głównej siedziby konferencji zorganizowane będą stoiska informacyjne prezentujące ofertę edukacyjną, terapeutyczną, diagnostyczną poradni i placówek z terenu województwa opolskiego.

KONSULTACJE

Na terenie drugiej siedziby konferencji będą zorganizowane bezpłatne konsultacje dla studentów, rodziców osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i uczestników konferencji. Konsultacje będą świadczone w dn. 29.06.2013 w godz. 10.00-12.00. Konsultacje udzielane będą w zakresie: pomoc rodzinie osób niepełnosprawnych, prawa, obowiązki i przywileje terapeutów, pomoc psychologiczna, pomoc lekarza psychiatry, pomoc lekarza pediatry, pomoc logopedyczna, pomoc pedagoga specjalnego. Dodatkowo w ramach konsultacji będzie można bezpłatnie wykonać badanie słuchu dzieciom do 6 roku życia oraz  skorzystać z pomocy audiologa i laryngologa.

Na terenie głównej siedziby działać będzie na czas konferencji punkt informacyjny obsługujący uczestników konferencji.

 

 

29 czerwca 2013r.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji w NOK o godz. 9.00

 

WYKŁADY

 

GODZINA

WYKŁADÓW

BLOK DIAGNOSTYCZNY

BUDYNEK A

NAMYSŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

Pl. Powstańców Śl. 2

BLOK TERAPEUTYCZNY

BUDYNEK B

SALA

Pl. Powstańców Śl. 3

BLOK METOD PRACY

BUDYNEK C

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

ul. Staszica 8

 

10.30 – 11.00

 

Metoda Prechtla jako pomocne narzędzie diagnostyczne i rokownicze u niemowląt
z zaburzeniami neurorozwojowymi

lek. med. Julia Kania - pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

(KIEROWNIK PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI W MEDICUS W OPOLU)

 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z uszkodzonym słuchem

 mgr Agnieszka Kwitowska – surdologopeda

(NZOZ LOGOMED- OPOLE, ZSS OPOLE)

 

Prezentacja efektów terapeutycznych
 z przeprowadzonego obozu wędrownego dla osób z ASD

mgr Adam Ławicki – pedagog

(FUNDACJA PRODESTE – OPOLE)

 

 

11.15 – 11.45

 

Okresowe badania pediatryczne pod kątem rozwojowym u dzieci z grup ryzyka.

lek. med. Anna Kos – pediatra

(LEKARZ ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO I NOWORODKOWEGO  W NZOZ NAMYSŁÓW, WIELOLETNI ORDYNATOR ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W NCM )

 

Diagnoza funkcjonalna osób     z całościowymi zaburzeniami rozwoju

dr Joanna Ławicka – pedagog specjalny

(FUNDACJA PRODESTE - OPOLE)

 

Metody rehabilitacji ruchowej u dzieci
z zaburzeniami postaw posturalnych i lokomocyjnych

mgr Ewa Murawska – fizjoterapeuta

(WYKŁADOWCA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU)

 

12.00 – 12.30

 

Praktyczne aspekty wczesnej interwencji logopedycznej

mgr Grażyna Korasiak – neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji

(KONSULTANT W ODDZIALE PATOLOGII NOWORODKA

I WCZEŚNIAKA ZOZ NAD MATKĄ

 I DZIECKIEM W OPOLU,
- PRACOWNIK PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI W MEDICUS W OPOLU,
- WYKŁADOWCA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ  WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU                       I UNIWERSYTETU W KIELCACH)

 

Zaburzenia mowy                             i komunikacji w całościowych zaburzeniach rozwoju. 

mgr Joanna Chmura – neurologopeda

(ZSS NAMYSŁÓW, NZOZ LOGOMED OPOLE)

 

Metoda C. Delacato zaburzeniach sensorycznych                            u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

dr Joanna Ławicka – pedagog specjalny

(FUNDACJA PRODESTE - OPOLE)

 

12.45 – 13.15

 

Ocena zaburzeń układu ruchu u dzieci do 1 roku życia

mgr Ewa Murawska – fizjoterapeuta

 

(WYKŁADOWCA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU)

 

Warunki wprowadzania wspomagającej komunikacji u dzieci z wadą słuchu. Dlaczego nie, a kiedy tak.

 mgr Agnieszka Zarek – surdopedagog

(ZSS OPOLE, NZOZ LOGOMED - OPOLE)

 

Wykorzystanie  treningu audio-psycho-lingwistycznego met. Tomatisa w terapii ogólnorozwojowej

mgr Alicja Kozyra – oligofrenopedagog, terapeuta treningu                 met. Tomatisa

(ZSS NAMYSŁÓW)

 

PRZERWA OBIADOWA – 13.15 – 14.30

 

 

14.30 – 15.00

 

Zaburzenia funkcji pokarmowych u dzieci
w pierwszym roku zycia

mgr Grażyna Korasiak – neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji

(KONSULTANT W ODDZIALE PATOLOGII NOWORODKA

 I WCZEŚNIAKA ZOZ NAD MATKĄ

 I DZIECKIEM  W OPOLU,
- PRACOWNIK PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI W MEDICUS W OPOLU,
- WYKŁADOWCA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ  WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU

 

 

Główne założenia
w terapii dziecka
z autyzmem

mgr Aleksandra Kowalska – oligofrenopedagog

(ZSS NAMYSŁÓW)

 

 

Terapia psychomotoryczna
u dzieci z dysharmonią rozwojową wg Procus
i Block

dr Jolanta Gnitecka

(AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU)

 

 

15.15 – 15.45

 

Proces terapii ogólnorozwojowej dziecka
z niedosłuchem

mgr Agnieszka Zarek – surdopedagog

(NZOZ LOGOMED – OPOLE, ZSS OPOLE)

 

Zasady wprowadzania komunikacji wspomagającej  u osób
 z autyzmem

mgr Joanna Chmura – neurologopeda

(ZSS NAMYSŁÓW, NZOZ LOGOMED OPOLE)

 

Wykorzystanie metody EEGBiofeedback w terapii osób niepełnosprawnych. Prezentacja systemów EEG

(INSTYTUT EEG WARSZAWA)

 

16.00 – 16.30

 

Diagnoza zaburzeń sensorycznych

mgr Radosław Rogoziński

(WYKŁADOWCA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU,

NAUCZYCIEL-TERAPEUTA ZSS OPOLE)

 

Terapia dziecka  z całościowymi zaburzeniami rozwoju

dr Joanna Ławicka – pedagog specjalny

(FUNDACJA PRODESTE - OPOLE)

 

Prezentacja wybranych produktów firmy Harpo wspomagających terapię osób niepełnosprawnych.

(Firma HARPO)

 

 

30 czerwca 2013r.

WARSZTATY

GODZ

BLOK WARSZTATOWY I

BLOK WARSZTATOWY II

BLOK WARSZTATOWY III

 

9.00

 

Warsztaty dla psychologów pracujących z osobami niepełnosprawnymi – psychometria

(FUNDACJA PRODESTE - OPOLE)

Budynek C- ZSS sala nr. 7

 

 

Warsztaty artystyczne dla terapeutów zajęciowych – wybrane metody pracy
 z dzieckiem  

mgr Stańczyk Honorata - oligofrenopedagog,

mgr Wrońska Magdalena – oligofrenopedagog

(ZSS NAMYSŁÓW)

Budynek A- NOK mała sala

 

Warsztaty dla rodziców osób niepełnosprawnych

mgr Anna Tomaszowska

(ZSS NAMYSŁÓW)

Budynek C- ZSS sala nr 6 

Warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych

mgr Katarzyna Burczak

 (PROGRESS Oleśnica)

Elżbieta Szmaj (mama Mariki)

Budynek C- ZSS sala nr 11

 

10.00

 

Warsztaty dla terapeutów osób z autyzmem
 i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi – terapia psychorozwojowa

(FUNDACJA PRODESTE – OPOLE)

Budynek A- NOK sala główna

 

Warsztaty dla terapeutów ogólnorozwojowych pracujących z dziećmi
z upośledzeniem umysłowym – tworzenie IPT

mgr Franaszek Ewelina – oligofrenopedagog

mgr Kowalska Aleksandra – oligofrenopedagog

(ZSS NAMYSŁÓW)

 Budynek C- ZSS sala nr 7

 

 

 

 

Warsztaty dla dyrektorów placówek i poradni

Skuteczne zarządzanie zespołem, style zarządzania
i kompetencje kadry menadżerskiej

mgr Danuta Olczykowska

coach, certyfikowany trener biznesu

DYREKTOR NZOZ LOGOMED        w OPOLU,

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI DŁONIE i SERCA w OPOLU

 

Budynek C- ZSS sala nr 12

 

11.00

 

Warsztaty dla terapeutów pracujących z osobami niemówiącymi – tworzenie tablic komunikacyjnych

mgr Joanna Chmura

(ZSS NAMYSŁÓW)

Budynek A- NOK sala główna

 

 

 

 

Taniec w kręgu jako metoda wspomagająca grupową terapię ogólnorozwojową – nauka podstawowego tańca w kręgu

mgr Michalina Czuczwara

 (ZSS NAMYSŁÓW)

Budynek B- sala

 

 

 

Warsztaty dla rehabilitantów pracujących z osobami niepełnosprawnymi – metody rehabilitacji postaw posturalnych i ruchów lokomocyjnych

mgr Ewa Murawska – fizjoterapeuta

(WYKŁADOWCA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU)

 

Budynek C- ZSS sala nr 7

12.00

 

Warsztaty dla terapeutów integracji sensorycznej – wykorzystanie SI w praktyce

(ZSS NAMYSŁÓW)

Budynek A- NOK mała sala

 

 

 

 

Warsztaty dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów – technika jazdy, pokonywanie przeszkód, samoobsługa

PROWADZĄ INSTRUKTORZY AKTYWNEJ REHABILITACJI

(FUNDACJA FAR)

Podwórko ZSS/ Budynek A- hol ( w razie niepogody)

 

 

 

Warsztaty dla terapeutów pracujących z dziećmi
 z niedosłuchem – podstawy terapii

mgr Agnieszka Kwitowska – surdologopeda

mgr Agnieszka Zarek – surdopedagog

 (NZOZ LOGOMED OPOLE)

 

 

Budynek C- ZSS sala nr 7

 

13.15 Oficjalne zakończenie KONFERENCJI

Wykładowcami będą specjaliści z terenu Polski pracujący z osobami niepełnosprawnymi.

Gośćmi konferencji będą:

Opolski Kurator Oświaty

Starosta Namysłowski

NZOZ LOGO-MED Opole

Fundacja PRODESTE Opole

Fundacja DOM Opole

Poradnia Rehabilitacyjna dla Noworodków i Niemowląt MEDICUS w Opolu

Lekarze medycyny z terenu województwa opolskiego

Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka LOBUS z Suchej Beskidzkiej

Wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Opolski Kurator Oświaty

EEG Instytut Warszawa

Firma KOMLOGO

Poradnie specjalistyczne z terenu naszego kraju

 

Licznik trafień