a

ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW

Co czwartek w siedzibie szkoły w godzinach 1600 - 1800 odbywać się będą bezpłatne konsultacje.

Prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne w sekretariacie szkoły tel. 77 4100 522

Tematy spotkań;

1. Zaburzenia rozwojowe u dzieci. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

2. Problemy w nabywaniu podstawowych umiejętności wczesnoszkolnych.

3. Dysleksja - diagnoza, terapia, metody pracy.

4. Wady postawy.

5. Zaburzenia integracji sensorycznej.

6. Terapia EEG Biofeedback.

7. Wspomaganie czynności manualnych poprzez arteterapię.

8. Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

9. Jak pomagać dziecku w nauce.

10. Komunikacja z dzieckiem.

11. Zaburzenia sensomotoryczne u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

12. Wady wymowy.

13. Zaburzenia mowy, wspomaganie rozwoju.

14. Zaburzenia u dzieci ze spektrum autyzmu.

15. Dyskalkulia a trudności w matematyce.

 

 

 

1

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzęt do treningu audio-psycho-lingwistycznego – metoda Tomatisa; która wspiera rozwój słuchowy uczniów, usprawnia mowę czynną i działa stymulująco na rozwój poznawczy dziecka

 POWRÓT

2

Problemy w nabywaniu podstawowych umiejętności wczesnoszkolnych.

-Co niepokoi rodziców, a może w przyszłości być przyczyną różnych trudności?

-Jak w takim razie postępować?

-Gry i zabawy usprawniające technikę czytania i pisania

-Rodzaje ćwiczeń prowadzonych metodą dobrego startu.

POWRÓT

3

„Dziecko ryzyka dysleksji – objawy, diagnoza i sposoby pomocy”

Zagadnienia:

1.      Dysleksja rozwojowa

2.      Zapobieganie trudnościom w nauce

3.      Potrzeba udzielania specjalistycznej pomocy dziecku  ryzyka dysleksji

W trakcie spotkania omówione zostaną:

1.      Symptomy ryzyka dysleksji u  dzieci w młodszym wieku szkolnym

2.      Potrzeba wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji

3.      Arkusz badania Skali Ryzyka Dysleksji ( sposób jego wypełniania i interpretacja wyników)

4.      Trudności szkolne wynikające z dysleksji rozwojowej

5.      Analiza prób czytania i pisania

6.      Przykłady stymulowania funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania

7.      Sposoby organizowania nauki dziecka w domu ( jak mu pomagać w odrabianiu zadań domowych)

8.      Znaczenie odpowiedniej diety wpływającej na poprawę koncentracji, pamięci i zdolności uczenia się

9.      Specjalistyczne formy pomocy dziecku ryzyka dysleksji – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rozwijanie mocnych stron, systematyczna współpraca z rodzicami

POWRÓT

4

FIZJOTERAPIA

Prowadzący: Anna Brylak, Andrzej Błażków

Wady postawy są obecnie jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych.

Dzieci coraz częściej spędzają swój wolny czas przed telewizorem lub komputerem, a taki tryb życia prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego też bardzo ważne jest wykrycie wszelkich schorzeń wad postawy jak najprędzej, najlepiej już w wieku dziecięcym, kiedy to da się jeszcze wyleczyć.

W ramach BEZPŁATNYCH spotkań, które będą prowadzone przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz fizjoterapeutę, przeprowadzona zostanie ocena wad postawy na podstawie uproszczonych badań ortopedycznych oraz testów funkcjonalnych.

Uproszczone badania ortopedyczne dają wiele cennych informacji o postawie badanego dziecka, natomiast testy funkcjonalne określają stopnie przykurczy w stawach zarówno kręgosłupa, stawach biodrowych i ramiennych, zakresu ruchomości w stawach oraz niezbędne informacje, które będą wskazówkami do postępowania korekcyjnego z danym dzieckiem.

POWRÓT

5

Zaburzenia sensoryczne

 1. Czym są zaburzenia sensoryczne?

 2. Przykłady objawów zaburzeń sensorycznych („Jeśli Twoje dziecko…”)

 3. Konsekwencje zaburzeń sensorycznych.

 4. Możliwości pomocy dziecku z zaburzeniami sensorycznymi:

Ä    ćwiczenia, stymulacje

Ä    dostosowanie środowiska

 

 

 ZABURZEIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Prowadząca: Ewelina Franaszek

Co to jest Integracja Sensoryczna?

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) to zdolność do odczuwania, rozumienia
i korzystania z informacji dostarczanych organizmowi przez zmysły.
Przetw
arzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, w czasie którego układ nerwowy odbiera informacje z receptorów, porządkuje je i interpretuje tak, aby mogły być celowo i efektywnie wykorzystane.Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczeniu wokół nas. Informacje te płyną do naszego mózgu , który je nieustannie odbiera, organizuje i przetwarza. W pracy z dzieckiem dostarczamy mu różnego rodzaju bodźców zmysłowych:

 • dotykowych

 • proprioceptywnych (czucia głębokiego)

 • westybularnych (przedsionkowych)

 • smakowych

 • wzrokowych

Dla kogo są konsultacje?

Konsultacje skierowane są do rodziców,  których dzieci:

·         nie lubią dotyku, nawet bliskich osób; wycierają twarz po pocałunku; odczuwają dyskomfort w zatłoczonych miejscach,

·         boją się wysokości i ruchu, cierpią na chorobę lokomocyjną, są Malo aktywne ruchowo,

·         jedzą mało zróżnicowane jedzenie, czasem tylko o określonej konsystencji i/lub są  wrażliwe na zapachy, 

·         nie reagują na ból, nie dostrzegają bodźców dotykowych; mogą zbyt mocno dotykać innych,

·         lubią się bardzo długo huśtać, kręcić na karuzeli lub unikają tych aktywności,

·         często się przewracają, nawet na równej drodze, wpadają na przeszkody, nie lubią się wspinać. Długo uczą się jeździć na rowerze. Sprawiają wrażenie niezdarnych,

·         nie potrafią łapać, rzucać albo kopać piłki, szybko się męczą, często się garbią, podpierają

·         mylą strony ciała i przestrzeni; mogą mieć kłopot z naśladowaniem czynności, nauką tańca,

·         mają trudności z operowaniem małymi przedmiotami, unikają takich działań.

Narzędzia wykorzystane podczas konsultacji ( w zależności od potrzeb):

·         Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

·         Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego  Z. Przyrowskiego

·         Kwestionariusz Ryzyka Zaburzeń Integracji Sensorycznej Z. Przyrowskiego

·         Wybrane Testy Południowokalifornijskie A. Ayers

·         Próby Kliniczne

·         Test do badania lateralizacji R. Zazzo

      POWRÓT

6

EEG –Biofeedback

to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal  w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną ( animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się  reakcji własnego mózgu  i tak zmodyfikować jego pracę , aby funkcjonował efektywnie.

POWRÓT

7

Arteterapia

umożliwia samopoznanie, rozbudza świadomość motywów własnych działań i zachowań, pobudza wyobraźnię, uaktywnia spontaniczność, daje poczucie wolności i realizacji, spełnia funkcję kompensacyjną, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne, zaspakaja potrzeby: bezpieczeństwa, współuczestnictwa, akceptacji, rozbudza wiarę w  siebie. Terapia przez twórczość umożliwia bezpośrednie dotarcie do ukrytych w podświadomości treści za pomocą obrazu, rzeźby, rysunku. Działania twórcze stanowią otwarcie uniwersalnego języka symboli dzięki, któremu docieramy do sedna, istoty naszego bytu, konfrontujemy się z wewnętrznym światem naszych potrzeb, lęków i pragnień, możemy nabrać dystansu wobec swoich projekcji, dostrzec problemy z innej perspektywy. Takie rozpoznanie tkwiących w nas schematów, uwarunkowań, prowadzi do uzdrowienia i rozwoju.

POWRÓT

8

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 

1.      Definicja agresji.

2.      Uwarunkowania agresji w środowisku rodzinnym.

3.      Wpływ szkoły na tworzenie modelu zachowań agresywnych.

4.      Sposoby spędzania czasu wolnego a zachowania agresywne u    dzieci i młodzieży /m.in. rówieśnicy, Internet, używki/.

5.      Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem agresywnym.

6.      Rodzicielskie kary i nagrody.

7.      Zajęcia w grupie ,, Jak sobie radzić z gniewem?”

9

,, Jak rodzice/ członkowie rodzin/ mogą pomóc dziecku w nauce?

 1. Jak przygotować dziecku stały kącik do nauki?

 2. Optymalne warunki do nauki.

 3. Zdrowie dziecka a rezultaty w nauce.

 4. Jak pomóc dziecku w okresie wczesnoszkolnym w odrabianiu prac domowych?

 5. Uczenie samodzielnego odrabiania lekcji.

 6. ,, Wzrokowiec”, ,,słuchowiec”, ,,dotykowiec”/ typ mieszany/- najlepsze techniki nauki

 7. Organizacja toku nauki własnej i materiału do nauki- praktyczne wskazówki.

 8. Co mogą zrobić rodzice, aby zmniejszyć trudności w nauce?

 9. Jak motywować dzieci do nauki?

 10. Pozytywna rola rodziców w kształtowaniu: wiary w siebie, odpowiedzialności, systematyczności, inicjatywy, właściwego stosunku do pracy, kształtowaniu pasji i zainteresowań.

Violetta Bojarzyńska

POWRÓT

10

Konsultacje psychologa „Skuteczna komunikacja z dzieckiem”

Spotkania przeznaczone dla Rodziców, którzy pragną lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi. Tematyka obejmuje:

- wydawanie poleceń

- konstruktywne wyrażanie krytyki

- informacje zwrotne

- komunikaty ułatwiające dziecku radzenie sobie z uczuciami

- podstawowe błędy w porozumiewaniu się i ich skutki

- oraz wszelkie inne problemy wychowawcze w rozwiązaniu których może pomóc psycholog

POWRÓT

11

Wady wymowy

Podczas spotkania zostanie oceniona wymowa dziecka, umiejętność artykulacyjna.

POWRÓT

12

Zaburzenia mowy, wspomaganie rozwoju

Podczas spotkania zostanie oceniona wymowa dziecka, umiejętność artykulacyjna.

POWRÓT

13

ZABURZENIA U DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Prowadząca: Aleksandra Kowalska

 1. Diagnoza dzieci autystycznych.

·          informacja o diagnozie klinicznej - gdzie można taką diagnozę wykonać

·         diagnoza funkcjonalna

 1. Trudnych zachowań u dzieci autystycznych.

·          Jakie trudne zachowania u małych dzieci i w jakim wieku mogą nas niepokoić

 1. Terapii dziecka autystycznego.

·         Rodzaje terapii

·         Tworzenie planów aktywności

POWRÓT

14

DYSKALKULIA

Na konsultacjach zostaną omówione następujące zagadnienia:

-    Objawy dyskalkuli u dzieci.

-    Modele diagnozy dyskalkulii.

-    Metody i formy pracy z dzieckiem borykającym się z tym problemem.

-    Trudności dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w życiu codziennym.

Dyskalkulia - to zaburzenie w przyswajaniu wiedzy i umiejętności matematycznych, objawiające się  kłopotami w wykonywaniu prostych działań, tworzeniu mniej lub bardziej złożonych   układów  przestrzennych czy zrozumieniu poleceń w zadaniach napisanych, jak i przeczytanych przez nauczyciela w trakcie sprawdzianu.

 

POWRÓT

 

 

PAŹDZIERNIK

AKTUALNOŚCI

 

 
POWIĘKSZ MAPĘ