ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ

SPOTKANIE W KOWALOWICACH

SPOTKANIE W ŚWIERCZOWIE

SPOTKANIE W WILKOWIE

 

Zespół Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie

serdecznie zaprasza mieszkańców, rodziców z dziećmi

na spotkanie, które odbędzie się

 

23 listopada 2013 r. w Sali Wiejskiej

w Kowalowicach

w godzinach 11.00 – 13.00

 

Spotkanie będzie miało charakter konsultacji i porad,

w ramach których będzie można skorzystać z:

 

      Pomocy pedagoga - Jak pomagać dziecku w nauce?
      Pomoc logopedy  - Wady wymowy, rozwój mowy dziecka
      Pomoc fizjoterapeuty   - Wykrycie i ocena wad postawy u dziecka
      Pomoc terapeutyczna   - Zaburzenia rozwojowe u dzieci

- Zaburzenia u dzieci ze spektrum autyzmu

      Pomoc szkolna - Dzieci z grupy ryzyka dysleksji

Zajęcia i konsultacje poprowadzą specjaliści placówki. Zajęcia są bezpłatne.

W ramach spotkania będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną i diagnostyczną placówki.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II

 

PAŹDZIERNIK

AKTUALNOŚCI

 

 
POWIĘKSZ MAPĘ